Mekan

SAKARYA GASTRONOMİ VE SUBÜ TURİZM FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Oğuz TÜRKAY

Yeme içmeye verilen önemin son yıllarda arttığını sosyal medyada yemek paylaşımlarından, gastronomi temalı programların izlenme oranlarından ve çevremizde sayısı sürekli artan yiyecek ve içecek tesislerden anlıyoruz. Yeme içme konusu geleneksel anlamda “karın doyurma” olmaktan çıkıyor, başta damağa ve mideye, sonrasında göze ve gönüle hitap eden bir konu haline geliyor. Bu dönüşüm gastronomi kelimesini hepimizin söz dağarcığına soktu. Gastronomi, yemekten anlama, iyi yemeği talep etme, yemekten hem estetik hem de doyum unsurlarını dikkate alarak tatmin olma anlamlarına gelmektedir. Bu durumdan geleneksel yeme içmenin inceliğe, estetiğe, sağlıklı üretim ve sunuma evrildiğini anlayabiliriz. Bu dönüşümün yeme-içme ve turizm alanlarında bariz olarak izlenmesinden hareketle turist çekmek isteyen şehirlerin, müşteri sayısını artırmak isteyen işletmelerin yenilikçi yaklaşımlarla gastronomi ürünleri ürettiklerini bu ürünleri her mecrada piyasayla paylaştıklarını da izliyoruz. Bu açıdan da gastronominin bir şehrin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesinde büyük etkileri olan turizm talebini harekete geçirdiğini, gelen turisti memnun eden çok önemli bir öğe olduğunu görüyoruz.

Sakarya, önemli turizm olanaklarına sahiptir. Lokasyonun sunduğu avantajlar, Karadeniz kıyıları, yaylaları, Sapanca Gölü gibi turist çeken kaynaklar yanında özellikle halk kültürü ve sosyal dokuyu somut bir şekilde sunmaya da yarayan ve gelenlerin damak zevkine hitap edecek ürünleri sunan tesislere ihtiyaç öteden beri bilinmektedir. Yapılan uluslararası saha çalışmaları bir bölgenin turistlerce ziyaret edilmesinde en önemli çekicilik faktörlerinden birisinin mutfak kültürü olduğunu ortaya koymaktadır. Yani, her ulustan turist için geçerli olan bir durum olarak ziyaret edilecek yerin seçiminde yeme-içme önemli bir unsurdur. Diğer yandan, ziyaret edilen yere tekrar gitme eğilimi de yine büyük oranda gastronomi sunumuna bağlı görünmektedir. Öyleyse, Sakarya için düşündüğümüzde turistleri çekecek önemli kaynaklarımızdan birisi, -belki de en önemlisi- gastronomi olmak durumundadır. İlimizin turizm sunumunun niteliği sunduğumuz gastronomi ürününün niteliği ile yakından ilgilidir.

Bu anlamda gelişen turizm eğilimleri çerçevesinden bakınca, Sakarya turizmi için gastronomi ürününü geliştirecek her türlü yatırım ve iyileştirme bir ihtiyaç olarak görülmelidir. Tabii ki Sakarya’da ulusal marka olmuş üreticiler vardır ve gerçekten başarılı işlere imza atmaktadırlar. Ama bir şehrin gastronomi kimliği daha fazla etkileşimi gerektirmektedir. Gastronomi sunumunun gerektirdiği kaynaklar sadece yöresel yiyecek-içecek hammaddesi, yemek reçeteleri vb. değil aynı zamanda bu alanda yetişmiş nitelikli işgücüdür. Bu işgücünü yetiştirme görevi verilen üniversitelerden birisi Sakarya’da yerleşiktir ve bu da Sakarya ve Sakarya Gastronomisi için önemli bir şanstır.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde dört bölümde öğretim devam etmektedir. Bu bölümler;

  1. Turizm işletmeciliği
  2. Turizm rehberliği
  3. Gastronomi ve mutfak sanatları
  4. Rekreasyon yönetimi’dir.

Bu bölümlerden Turizm İşletmeciliği Bölümü, 2002 yılından bu yana faaliyettedir. İlk önce Sakarya üniversitesi İİBF, sonrasında Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi ve 2017 yılında kurulan Turizm Fakültesi bünyesinde öğretimini sürdürmüştür. 2018 yılında Turizm Fakültesi’nin Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesine alınmasından bu yana da mevcut durumuna kavuşmuştur. Bölüm, uzunca bir süredir hem lisans, hem yüksek lisans ve hem de doktora alanında birçok mezun vermiş, mezunları özel sektörde ve akademide önemli yerlere gelmiştir.

Turizm Rehberliği Bölümü ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 2017 yılında kurulmuştur. Her iki bölüm de üç yıldır yüksek tercih seviyelerinden öğrenci kabul etmekte, başarıyla öğrenimlerini sürdürmektedir. Rekreasyon Yönetimi Bölümü ise ilk öğrencilerini 2020 yılında almıştır. Turizm Fakültesi, artan öğrenci sayısı ve öğretim olanaklarıyla daha nitelikli öğrencilerini turizm sektörü ile buluşturmaya çalışmaktadır.

Prof. Dr. Oğuz TÜRKAY

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü bugünlerde Fakülte binasında yer alan Uygulama Mutfağı’nın açılışını heyecanla bekliyor. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzde yetişecek öğrencilerimizin önemli bir kısmının Sakarya turizmine hizmet edeceğini düşünüyoruz. Bu gençler okul aşamasında stajları ve iki dönemlik işbaşı eğitimleri nedeniyle sektörle temasta olacaklar. Hem Fakültemiz bünyesinde uygulama imkânları hem de işbaşı eğitimleri ile en iyi şekilde yetişerek mezun olduklarında da nitelikli birer turizm çalışanı olarak sektöre hizmet vermeye devam edecekler. Uygulamalı eğitimi temel alan bir anlayışla öğretime devam eden Fakültemiz ve Üniversitemizin Sakarya ekonomisine daha istihdam edilebilir gençler yetiştirerek büyük katkı ürettiğini düşünüyoruz. İşi okuldayken detaylı şekilde öğrenen gençlerimizin çalıştıkları işletmelere bilgi ve becerilerini taşıyacaklarını, işletmelerin ve Sakarya turizminin gelişmesinde ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyoruz. Bu nedenle SUBU Turizm Fakültesi gibi uygulamalı eğitim modeliyle öğretimine devam eden okulların Türkiye turizminde de olumlu bir dönüşüm oluşturacağını bekliyoruz.

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu