Röportaj

KOCAALİ’NİN HAK ETTİĞİ YERE GELMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ.

İlimizin nadide ilçelerinden biri olan Kocaali’de çok yakın zamanda Kocaali’yi kalkındırmak ve geliştirmek için bir dernek kuruldu bu dernek Kocaali’yi hak ettiği yere getirmek ve popülaritesini artırmak için çalışıyor. Biz de yönetim kurulu üyesi olan Kocaalili Şenol Kabaoğlu’na misafir olduk…

Kocaali Sahil

Bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

1964 yılında Sakarya Kocaali Kirazlı Mahallesi’nde doğdum.

İlköğrenimimi 1975 yılında Kirazlı İlkokulu’nda tamamladım Orta ve Lise öğrenimimi 1982 Yılında Sakarya Arifiye Öğretmen Lisesi’nde, Yükseköğrenimimi ise sırasıyla 1984 yılında Gazi Üniversitesi Bolu Eğitim Yüksek Okulu Sınıf Öğretmenliği,  2000 yılında ise Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümlerini bitirerek tamamladım. Yurdun çeşitli yerlerinde Öğretmenlik, Halk Eğitim Merkezi Yöneticiliği, Öğretmenevi Müdürlüğü, Memur Sendikaları Kuruculuğu ve Okul Yöneticiliği görevlerinde bulundum. Genç Hayat Vakfı ve Kocaali Kaymakamlığı işbirliği ile düzenlenen Çocuk işçiliğini önleme kapsamında bölgemize fındık işçisi olarak gelen ailelerin 14 yaş altı çocuklarının Yaz Okulu Eğitimi Programında ‘’Fındık Bahane Eğitim Şahane’’ projesinde 2 yıl icracı olarak aktif görev aldım.

2020 Yılında kurulan ‘’Kocaali 20/20 Gelişim Derneği’nin kuruluşunda yer aldım ve Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi ve Basın Halkla İlişkiler Genel Koordinatörü olarak görev yapıyorum.

Halen bir devlet kurumunda Eğitim Yöneticisi olarak görevime devam etmekteyim.

Kocaali Sahil

Kocaali ile ilgili genel bir değerlendirme yapın dersek neler söyleyebilirsiniz?

Kocaali Karasu’ya bağlı bir belde iken 1988 yılında İlçe olmuş ve kent hüviyeti kazanmaya başlayan Doğu Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kavşağında İstanbul Ankara gibi metropollere birkaç saat uzaklıktaki avantajıyla öne çıkan bir ilçedir.

Konuya ışık tutması bakımından Kocaali’nin göç hareketlerini, sosyolojik dönüşümlerini ve bugünkü nüfus yapısını ele almakta fayda görüyorum.

Kocaali her ne kadar birinci dünya savaşı yıllarında farklı kültürlerin göçlerine sahne olmuşsa da yetmişli yıllara kadar bu yapıyı kendi içinde bir araya getirerek birkaç kuşak koruyarak kısmi şekilde eğitim, kültür, tarım ekonomisi ve Turizm yönünden kendini geliştirmeyi başarmış bir beldedir.

Ama özellikle yetmişli yıllarda başlayan ve doksanlı yılların ortasına kadar süren tek ürün fındığa dayalı tarım ekonominin iş gücü ihtiyacını karşılamak için Kocaali’nin belli bölgelerinin aldığı göçlerle oluşan mahalle ve yerleşim alanları ekonomik ve sosyal zorluklar nedeniyle varoş olmaktan öteye geçememiş, eğitim seviyesi düşük kalmış, kalifiye ve nitelikli insan gücü yetiştirme bakımından istenen seviyeye ulaşamamıştır. Kocaali’nin okuyan ve eğitimli insan gücü de tarıma dayalı ekonomi alanında kendine yer bulamayınca göç etmek zorunda kalmıştır. Kocaali’nin gelişimi bu zaman diliminde istenen seviyeye ulaşamamıştır.

Bu durum sosyal, kültürel ve ekonomik olarak ilçemizi yeni zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır. Fındık ekonomisinin etkisi ile kişi başı gelirde Türkiye ortalamasının üzerine çıkan ilçemiz kalifiye insan gücü yetiştirme ve yetişeni ilçede muhafaza etme bakımından ayı başarıyı gösterememiş Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Bir yerleşim yerinin sahip olduğu ekonomik değerden çok yetişmiş kalifiye insan gücü daha fazla önem arz etmektedir, ilçemizin gelişiminin gecikmesindeki sorunlar arasında bu durumda öne çıkmaktadır.

Son yirmi yılda etrafımızdaki bulunan yerleşim yerleri bu manada gelişim sürecini kötü yönetmiş ve bu gün baş gösteren kötü nitelendirilebilecek ekonomik sosyal sonuçları ile uğraşmaktadır. Bugünkü sorunun kaynağı olarak gördüğümüz ilçemizin az gelişmişliği bu süreci atlamış olsak da kötü yönetmemiş olduğumuz için gelinen noktada yeni yaklaşımlar ve çevremizdeki bize avantaj sağlayan yeni olguların ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur.

1988 yılında İlçe olması ve kent hüviyeti kazanması süreci yeniden değerlendirilmesini gerektirmiştir.

İlçemizin bakir kalması, talan edilmemiş olması, doğası, orman alanları, dağ turizmi potansiyeli  tertemiz denizi ve hiçbir yerde bulunmayan kilometrelerce uzunluğundaki el değmemiş kum plajları  yepyeni fırsatları da beraberinde getirecek durum olarak da değerlendirilmektedir. Kocaali’ye gelen turizm potansiyeli ve yeni yatırımcılarda bu konuda fikir birliği sağlamaktadır.

 Kocaali, Sakarya ilinin kuzeyinde iki büyük metropol İstanbul ve Ankara’nın orta yerinde ekonomik ve turizm alanında öne çıkmaya başlayan içten ve dıştan gelişim ivmesi yakalamış bir değer olarak yıldızı parlayan bakir ve el değmemiş ilçe olarak ve yepyeni potansiyellerin olduğu bir yerleşim yeridir. İlçemizin genelde metropollerle ulaşımını sağlayan yapılmış duble yolları, yapılması planlanan demiryolları ile ulaşım ağının cazip hale gelmesi ve yerelde çevre lojistik imkanlarının gelişmesi bu potansiyelin en önemli itici gücü olarak ilçemizi daha da ön plana çıkarmaktadır.

İlçemizde kurulan ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacak olan Büyük Melen Projesi kapsamında kısmen tamamlanmış ve su transferine başlamış olan gövde inşaatı devam eden baraj da sunduğu potansiyel ve çevresi ile cazibe imkânı haline gelecektir.

 Ortaya çıkan durum uzun vadeli bir plan çevresinde bu gelişimi sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için zorunluluk ortaya çıkarmaktadır.

Bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için kalifiye ve nitelikli insan gücüne ve yetiştirilmesine ihtiyacımız olacağı aşikârdır.

 Kocaali’yi yönetenler, sivil toplum örgütleri, girişimciler, kanaat önderleri, esnaf ve sanatkârları bu durumun en önemli aktörleridir. Bu durumu sağlıklı yönetmek te onların görevidir.

Bölgemizin potansiyel kaynakları dikkate alınarak kurulacak Turizm, dağ Turizmi Tarım,  Fındık, Meyvecilik ve bacasız sanayi projelerine ortaya çıkacak yeni imkânlara uygun insan gücü yetiştirmek için çaba sarf edilmesi önem arz etmektedir.

Bu günlerde gündeme gelen ve Kocaali kamuoyu tarafından yoğun tartışılan Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi girişimi konusunda bilgi kirliliği halen devam etmektedir. Konuyu gündeme getiren tarafların Girişimci, sanayi kolu, işletme, iş çeşidi yararları veya zararları konusunda Kocaali kamuoyunu ikna etmeden sonuç almaları zor görünüyor. Kocaali’nin var olan ve yıllardır kullanılan potansiyeline zarar verecek hiçbir girişim Kocaali kamuoyunun vicdanı tarafından kabul görmeyecektir.

Kocaalide kurulan üniversite Kocaali’nin durumunu nasıl değiştirecek? Öğrencileri nasıl etkileyecek?

Kocaali’ye Kurulmuş olan ve bu öğretim yılında öğrenci kabul edecek olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Fakültesine bağlı Kocaali Denizcilik Meslek Yüksek Okulu bu manada örnek teşkil edecek Kocaali’nin en önemli eğitim projesidir.

Hayata geçirilen bu proje Kocaali’de yeni projelerin hayata geçirilmesi içinde örnek teşkil edecektir.

Kocaali’de kurulan üniversite Kocaali’nin durumunu nasıl değiştirecek?

 1. Üniversite Kocaali’nin ekonomisine yeni bir girdilerin sağlanması sonucunu doğuracaktır.
 2. Kocaali’nin sosyal hayatına ve kültürel gelişimine katkı sağlayacaktır.
 3. Yetişmiş insan gücü bakımından tersine bir göç olgusuna zemin hazırlayarak bu manada destek sağlayacaktır.
 4. Üniversite bölgesi cazibe merkezi haline gelerek Denizcilik alanında yeni bir bakış açısı sağlanmasına ve bu konuda yatırım yapılmasının önünü açacaktır.
 5. Siyasi güç,  yeterli yatırımcı ve halk işbirliği sağlandığı takdirde Üniversite bölgesinde, Melen suyunun Karadeniz’e döküldüğü alanda Karadeniz’de bir ilk olacak olan bir marina ve türevlerinin kurulması ve yeni kaliteli yaşam alanlarının oluşturulması fikri Kocaali bölgesinde sesli olarak dile getirilmeye başlanmıştır.

Bu konuda  Geçmişte Kocaali Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Derneği çatısı altında çalışan, emek veren  beyefendilere ekonomik destek sağlayan Kocaali halkına ve işadamlarına minnet duyuyor ve  teşekkürü borç biliyoruz.

2020 yılında kurulan ‘’Kocaali 20/20 Gelişim Derneği’’  üniversitenin faaliyete geçmesi ve sorunlarının çözümü konusunda aktif olarak inisiyatif kullanmayı kendisine görev saymaktadır.

Öğrencileri nasıl etkileyecek?

 1. Üniversite bünyesinde açılacak olan bölümlerin ( 1.Deniz Ulaştırma ve İşletme 2.Gemi İnşaatı Programı 3. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik)  Türkiye genelinde yoğun iş gücü ihtiyacı olduğu aşikârdır. Bu bölümleri bitiren öğrenciler iş bulmakta ve istihdam olmakta zorlanmayacaklardır.
 2. İlçemiz ve Sakarya bölgesi gençleri içinde okulumuz bir fırsat olarak ortaya çıkmaktadır.
Maden Deresi – Kocaali

Eğitimle ilgili diğer çalışmalar nelerdir?

 1. Kocaali’de işadamı Turan KALFA beyefendi tarafından tadilatı ve donanımı ve derslikleri yapılarak Büyükşehir Belediyesine 5 yıllığına verilen binada Sakarya Büyükşehir Belediyesinin faaliyete geçirdiği 7-14 yaş ve yetişkin eğitimlerinin verileceği kurs merkezi (SAMEK) ilerleyen günlerde yetişmiş insan gücü kaynağımıza yenilerini ekleyerek destek sağlayacaktır.
 2. İlçemizde ilçe Spor Müdürlüğü ve Kocaali gençlik Merkezi tarafından yatırım ve çalışmalar hız kazanmış gençlerimiz için kültür sanat faaliyetleri için yoğun çaba gösterilmektedir.

Bu bağlamda güreş, tenis, okçuluk,  gitar, masa tenisi, futbol kursları açılmakta ve çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Ayrıca gençlik kampları,  kültür turları ve bisiklet turları ile gençlere yönelik bağımlılıktan uzaklaştırmaya yönelik faaliyetlerde hız kazanmıştır.

Kocaali niçin önemlidir? Sakarya ekonomisine sosyal ve kültürel yaşamına değer katmak için Kocaali’nin taşıdığı potansiyeller nelerdir.

Kocaali’nin taşıdığı ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyeller şöyle sıralayabiliriz.

 • a)Kocaali’de bulunan unutulmaya yüz tutmuş farklı kültür ögelerinin canlandırılması sanatsal farklılıklarının desteklenerek gelişmesi
 • b)İlçemizde geçmişten bugüne kadar yerleşmiş yaşamış ilçemizde bugün bulunmayan toplulukların ve halen yaşamakta olan toplulukların sosyal kültürel ekonomik etnografik miraslarına ait tüm ögelerini araştırılmak gün yüzüne çıkarmak sahip çıkılması ile ilgili çalışmalar.
 • c) İlçemizde yaşayan insan topluluklarının farklı kültürel özelliklerinden kaynaklanan folklorik öğelerini araştırılmak, bu ögelerin bir araya getirilerek sentez oluşturulması için eğitim çalışmaları.
 • d) İlçemize ekonomik kimlik kazandırması açısından yöresel ürünlerin kategorilerinin oluşturulmasına ve marka haline getirilmesine katkı sunmak, ticari atölyeler kurulmasını ve üretimini sağlamak,  öncülük etmek. Bu işletmelerin yaşatılması için gereken süre ve kaynağın sağlanması konusunda etkin potansiyelin varlığı
 • İlçemizin kültürel ve etnografik ögeleri ve bunun yanında insanlığın geleceğine örnek olması açısından korunması gereken diğer kültürel ve etnografik ögelerden yer verilecek olan bir müze kurmak.
 • Dağ turizminin çevre farkındalığı yaratılarak gelişmesine katkı sunmak
 • İlçemizin değeri olan fındık ürününün işlenmesi ve mamul haline getirilmesi için kurulacak sanayi dallarına alt yapı oluşturmak.
 • İlçemizde ve çevre ilçeler ve yerleşim alanlarında bulunan meyve çeşitlerini kayıt altına alıp potansiyelini hesaplamak, kurutmak, işlemek için lojistik ağı kurup tesisler meydana getirmek,  ve mamul haline getirmek, markalaştırmak.

İlçemizin sahil kenti olması el değmemiş Denizi, kumu, güneşi ve doğası Çam Dağı kış turizmi ile müthiş bir potansiyel olarak önümüzde durmaktadır. Bu potansiyel pandemi sürecinden sonra hiç beklenmedik şekilde yoğun bir tersine göçe ve emlak talebine kalıcı nüfus artışına sahne olmuştur. Bunun yanında artan nüfusa cevap verecek otel, motel, pansiyon, eğlenme ve dinlenme merkezleri olarak hizmet verecek yeni yatırımlara ihtiyaç vardır. Bu fırsatı yatırımcıların dikkatine sunuyor ve geç kalmaması konusunda uyarıyoruz.

 • Tüm  yukarıda anlattıklarımızdan hareketle Kocaali  yılın on iki ayı turizm potansiyeli taşıyan ve bunu kullanan bir ilçe olmak için imkanları sürekli arttırmaktadır.

Kocaali’de nasıl vakit geçirilir?

 1. Kocaali’de Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Karadeniz’in temiz berrak denizine girilebilir, eşsiz kumsallarında güneşlenilebilir.
 2. Maden deresi piknik alanına gidilebilir. Meşhur tatlı su alabalığı yenilebilir. Dört kilometre uzunluğundaki parkurda dere kenarında ve kayaların arasından eşsiz manzaralar seyredilerek yürüyerek maden şelalesine ulaşmak için dağ yürüyüşü yapılabilir.
 3. Yeni faaliyete geçecek olan tekneler ile Sakarya nehri ile Melen çayı arasında tekne gezintisi yapılabilir.
 4. Çam dağı bölgesinde mesire alanlarına gezi yapılabilir ve doğal alanlarda kamping ve konaklama yapılabilir. Kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle kış  turizmi yapılabilir.
 5. Eşsiz doğası, yöreye özgü yapıları, evleri bulunan köylerine günübirlik geziler yapılabilir.
 6. Köylerde bulunan alanlarda ve tamamen yöresel ürünlerin verildiği köy kahvaltısı yapılabilir.
 7. Ev pansiyonculuğu yeni gelişmekte olup hızla yaygınlaşmakta ve bur durumdan faydalanılabilir

Kocaali’yi niçin sevmeliyiz?

 1. Mal ve can emniyeti bakımından kendinizi güvende hissedebileceğiniz ve hala o Anadolu insanının sevecenliği ve misafirperverliğini bulabileceğiniz bir insan yapısının misafiri veya yaz tatiliniz geçirebileceğiniz konutta komşusu olabildiğiniz için.
 2. Denizinden, güneşinden ve kilometrelerce uzunluğundaki kum plajlarından yararlanabileceğiniz için.
 3. Yeşil ve orman örtüsü sayesinde içinize çekeceğiniz oksijeni her daim hissedebileceğiniz için
 4. Fotoğraf tutkunlarının dört mevsim harika fotoğraf çekebilecekleri yeşilin her tonu her renk çiçekleri ve endemik zambakları, Karadeniz günbatımını, Çam Dağı ve maden deresi bölgesinde mükemmel ilkbahar ve sonbahar manzaraları bulabileceğiniz için.
 5. Kış mevsiminde Çam dağında görülen yoğun kar yağışında kar keyfi çıkarabilmek için.
 6. Kocaali’nin tüm metropollerle ulaşımını sağlayan ve her 20 dakikada bir Adapazarı’na ve her saat başı İstanbul’a araba bulabileceğiniz mükemmel bir ulaşım ağı mevcut olduğu için.

    Şenol KABAOĞLU

12.08.2020

KOCAALİ

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu